Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200051251 10.00 Тастыкталды
2 БА 200228728 10.00 Тастыкталды
3 УА 190019602 10.00 Тастыкталды
4 БА 200265543 9.93 Тастыкталды
5 БА 200043921 9.86 Тастыкталды
6 БА 200096342 9.71 Тастыкталды
7 БА 200200093 9.71 Тастыкталды
8 БА 200601323 9.36 Тастыкталды
9 БА 200127903 8.79 Тастыкталды
10 БА 200060715 8.58 Тастыкталды
11 СД 140207664 8.50 Тастыкталды
12 СД 120330003 8.40 Тастыкталды
13 УА 190002801 8.29 Тастыкталды
14 УА 190023643 8.21 Тастыкталды
15 АБ 0015842 8.00 Тастыкталды
16 БА 200030180 7.93 Тастыкталды
17 УА 190023126 7.07 Тастыкталды
18 БА 200153968 6.86
19 БА 200124358 6.79 Тастыкталды
20 УА 190024568 6.79
21 БА 200145311 6.77
22 БА 200008457 6.71
23 УА 16028181 6.64
24 БА 200003693 6.64
25 БА 200110844 6.57 Тастыкталды
26 БА 200049324 6.50 Тастыкталды
27 БА 200198950 6.43 Тастыкталды
28 УА 190025984 6.36 Тастыкталды
29 УА 190028443 6.36 Тастыкталды
30 БА 200035314 6.29
31 СА 150001155 6.21 Тастыкталды
32 ДВ 13406 4.50 Тастыкталды
33 УБ 190146622 4.40 Тастыкталды

Артка