Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 CA 140030811 10.00 Тастыкталды
2 БА 200195378 9.93 Тастыкталды
3 ТА 170395398 9.86 Тастыкталды
4 УА 190018389 9.86 Тастыкталды
5 БА 200147924 9.86 Тастыкталды
6 БА 200211328 9.79 Тастыкталды
7 БА 200088500 9.79 Тастыкталды
8 БА 200062489 9.71 Тастыкталды
9 БА 200277983 9.71 Тастыкталды
10 БА 200152147 9.69 Тастыкталды
11 БА 200154482 9.67 Тастыкталды
12 БА 200147094 9.57 Тастыкталды
13 БА 200145868 9.57 Тастыкталды
14 БА 200226705 9.57 Тастыкталды
15 БА 200159021 9.55 Тастыкталды
16 БА 200045414 9.50 Тастыкталды
17 БА 200069523 9.50 Тастыкталды
18 БА 200057273 9.43 Тастыкталды
19 БА 200139047 9.14 Тастыкталды
20 ША 180554613 9.00 Тастыкталды
21 БА 200010446 8.71 Тастыкталды
22 БА 200282393 8.71 Тастыкталды
23 БА 200081591 8.57 Тастыкталды
24 БА 200204388 8.50 Тастыкталды
25 БА 200141644 8.43 Тастыкталды
26 УА 190000510 8.43 Тастыкталды
27 БА 200042904 8.29 Тастыкталды
28 БА 200004162 8.21 Тастыкталды
29 БА 200241561 8.21 Тастыкталды
30 СА 150033321 8.14 Тастыкталды
31 ША 180525255 8.14 Тастыкталды
32 БА 200236149 8.07 Тастыкталды
33 ТА 170445079 8.07 Тастыкталды
34 УА 190023126 8.07 Тастыкталды
35 ША 180463330 8.00 Тастыкталды
36 БА 200030180 7.93 Тастыкталды
37 УА 190002962 7.79 Тастыкталды
38 78 200030814 7.79 Тастыкталды
39 БА 200017296 7.79 Тастыкталды
40 БА 200044576 7.79 Тастыкталды
41 БА 200005698 7.71 Тастыкталды
42 БА 200053336 6.36 Тастыкталды
43 БА 200050263 6.14 Тастыкталды
44 CD 051064578 4.83 Тастыкталды
45 УС 170154681 3.83 Тастыкталды
46 УА 190020724 0.00

Артка