Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200004375 10.00 Тастыкталды
2 БА 200051251 10.00 Тастыкталды
3 БА 200047633 10.00 Тастыкталды
4 СА 090048112 9.93 Тастыкталды
5 БА 200080674 9.93 Тастыкталды
6 БА 200044551 9.86 Тастыкталды
7 БА 200214034 9.86 Тастыкталды
8 ТА 170346956 9.86 Тастыкталды
9 СА 100003447 9.80 Тастыкталды
10 БА 200220167 9.71 Тастыкталды
11 УА 190043171 9.71 Тастыкталды
12 БА 180457502 9.64 Тастыкталды
13 БА 200003880 9.64 Тастыкталды
14 УА 190005038 9.57 Тастыкталды
15 БА 200145886 9.57 Тастыкталды
16 БА 200203531 9.50 Тастыкталды
17 БА 200225056 9.50 Тастыкталды
18 ША 180394046 9.46 Тастыкталды
19 БА №200158561 9.43 Тастыкталды
20 БА 200224380 9.43 Тастыкталды
21 БА 200276761 9.43 Тастыкталды
22 БА 200017670 9.43 Тастыкталды
23 BA 200214043 9.38 Тастыкталды
24 ТА 170294985 9.36 Тастыкталды
25 ТА 170294985 9.36 Тастыкталды
26 БА 200162359 9.36 Тастыкталды
27 БА 200238107 9.29 Тастыкталды
28 СА 070044642 9.15 Тастыкталды
29 БА 200206560 8.71 Тастыкталды
30 БА 200047114 8.71 Тастыкталды
31 БА 200174082 8.71 Тастыкталды
32 БА 200007600 8.57 Тастыкталды
33 БА 200218454 8.50 Тастыкталды
34 БА 200110512 8.43 Тастыкталды
35 БА 200122068 8.43 Тастыкталды
36 БА 200029804 8.43 Тастыкталды
37 БА 200046206 8.36 Тастыкталды
38 БА 200232883 8.36 Тастыкталды
39 БА 200136401 8.36 Тастыкталды
40 БА 200042904 8.29 Тастыкталды
41 БА 200109852 8.29 Тастыкталды
42 А 128988 8.23 Тастыкталды
43 ШС 180249976 8.23 Тастыкталды
44 БА 200001414 8.21 Тастыкталды
45 БА 200071281 8.21 Тастыкталды
46 БА 200006686 8.15 Тастыкталды
47 СА 100033788 8.14 Тастыкталды
48 ША 180578820 8.08 Тастыкталды
49 БА 200227524 8.08 Тастыкталды
50 БА 200153681 8.07 Тастыкталды
51 БА 200158131 8.07 Тастыкталды
52 БА 200002687 8.00 Тастыкталды
53 БА 200277061 8.00 Тастыкталды
54 БА 200233890 8.00 Тастыкталды
55 СА 120034144 8.00 Тастыкталды
56 БА 200127995 8.00 Тастыкталды
57 УА 190022869 8.00 Тастыкталды
58 БА 200030180 7.93 Тастыкталды
59 БА 200086159 7.86 Тастыкталды
60 БА 200153968 7.79 Тастыкталды
61 УА 190024568 7.79 Тастыкталды
62 БА 200145311 7.77 Тастыкталды
63 БА 200036658 7.64 Тастыкталды
64 БА 200003693 7.64 Тастыкталды
65 БА 200017939 7.64 Тастыкталды
66 БА №200153162 7.57 Тастыкталды
67 БА 200049324 7.50 Тастыкталды
68 УА 190016901 7.29 Тастыкталды
69 БА 200064133 6.86 Тастыкталды
70 БА 200203774 6.71 Тастыкталды
71 БА 200008457 6.71 Тастыкталды
72 УА 16028181 6.64 Тастыкталды
73 ША 180581067 6.46 Тастыкталды
74 УА 190030263 6.43 Тастыкталды
75 БА 200062827 6.43 Тастыкталды
76 УА 190025984 6.36 Тастыкталды
77 БА 200263600 6.29 Тастыкталды
78 БА 200035314 6.29 Тастыкталды
79 СD 050068262 5.00 Тастыкталды
80 УС 140092935 5.00 Тастыкталды
81 УС 170197230 4.83 Тастыкталды
82 МB 01137 4.83 Тастыкталды
83 CD 051085569 4.60 Тастыкталды
84 CD 120257665 4.57 Тастыкталды
85 CD 090000664 4.25 Тастыкталды
86 УВ 170054229 4.00 Тастыкталды
87 СD 080293607 3.83 Тастыкталды
88 УБ 140038378 3.83 Тастыкталды
89 ТК 170058093 0.00
90 БА 200149482 0.00

Артка