Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200036504 10.00 Тастыкталды
2 БА 200222152 10.00 Тастыкталды
3 БА 200248687 10.00 Тастыкталды
4 БА 200039856 10.00 Тастыкталды
5 БА 200209517 10.00 Тастыкталды
6 БА 200254998 10.00 Тастыкталды
7 БА 200037815 10.00 Тастыкталды
8 УС 190079584 10.00 Тастыкталды
9 БА 200085447 10.00 Тастыкталды
10 УА 190025590 10.00 Тастыкталды
11 БА 200208930 9.93 Тастыкталды
12 ША 180538511 9.93 Тастыкталды
13 БА 200218169 9.86 Тастыкталды
14 БА 200209384 9.86 Тастыкталды
15 БА 200260355 9.79 Тастыкталды
16 БА 200041710 9.79 Тастыкталды
17 БА 200126960 9.79 Тастыкталды
18 ТА 170478033 9.79 Тастыкталды
19 БА 200025215 9.71 Тастыкталды
20 УА 190043171 9.71 Тастыкталды
21 ТА 170350180 9.67 Тастыкталды
22 УБ 160179195 9.67 Тастыкталды
23 БА 200157770 9.64 Тастыкталды
24 БА 200205296 9.64 Тастыкталды
25 БА 200161226 9.58 Тастыкталды
26 БА 200136519 9.57 Тастыкталды
27 К 3919646 9.50 Тастыкталды
28 БА 200205803 9.50 Тастыкталды
29 БА 200276761 9.43 Тастыкталды
30 УА 190005718 9.43 Тастыкталды
31 БА 200207503 9.36 Тастыкталды
32 БА 200103115 9.29 Тастыкталды
33 УА 190029419 9.29 Тастыкталды
34 БА 200224166 9.29 Тастыкталды
35 БА 200054262 9.25 Тастыкталды
36 БА 200007923 9.21 Тастыкталды
37 БА 200001213 9.21 Тастыкталды
38 БА 200085080 8.79 Тастыкталды
39 БА 200255707 8.79 Тастыкталды
40 БА 200087002 8.57 Тастыкталды
41 УА 16028246 8.50 Тастыкталды
42 БА 200235787 8.50 Тастыкталды
43 БА 200029804 8.43 Тастыкталды
44 БА 200015128 8.43 Тастыкталды
45 БА 200122068 8.43 Тастыкталды
46 БА 200082392 8.29 Тастыкталды
47 БА 200153752 8.29 Тастыкталды
48 БА 200205222 8.29 Тастыкталды
49 БА 200124231 8.21 Тастыкталды
50 БА 200125097 8.21 Тастыкталды
51 БА 200110976 8.21 Тастыкталды
52 БА 200155784 8.21 Тастыкталды
53 БА 200062157 8.21 Тастыкталды
54 БА 200006686 8.15
55 ША 180594261 8.14 Тастыкталды
56 СА 140029532 8.14 Тастыкталды
57 БА 200005796 8.07 Тастыкталды
58 БА 200089698 8.07 Тастыкталды
59 БА 200263923 8.07 Тастыкталды
60 БА 200018874 8.07 Тастыкталды
61 БА 200534663 8.00 Тастыкталды
62 АБ 0015842 8.00 Тастыкталды
63 БА 200067645 7.86 Тастыкталды
64 ША 180446948 7.86 Тастыкталды
65 БА 200031221 7.86 Тастыкталды
66 БА 200153968 7.79 Тастыкталды
67 УА 190024568 7.79 Тастыкталды
68 БА 200255198 7.77 Тастыкталды
69 БА 200145311 7.77 Тастыкталды
70 УА 190002962 7.71 Тастыкталды
71 БА 200064732 7.71 Тастыкталды
72 СА 150054501 7.71 Тастыкталды
73 БА 200005698 7.71 Тастыкталды
74 БА 200064572 7.71 Тастыкталды
75 БА 200201742 7.64 Тастыкталды
76 БА 200025574 7.64 Тастыкталды
77 БА 200028093 7.64 Тастыкталды
78 БА 200003693 7.64 Тастыкталды
79 ТА 170315225 7.57 Тастыкталды
80 БА 200049324 7.50 Тастыкталды
81 БА 200111850 7.50 Тастыкталды
82 СА 070004098 7.50 Тастыкталды
83 УА 190024924 7.46 Тастыкталды
84 БА 200531837 6.71 Тастыкталды
85 БА 200008457 6.71 Тастыкталды
86 УА 16028181 6.64 Тастыкталды
87 БА 200273160 6.57 Тастыкталды
88 БА 200110844 6.57
89 БА 200282393 6.57 Тастыкталды
90 БА 180581067 6.50 Тастыкталды
91 УВ 150358405 6.44 Тастыкталды
92 БА 200062827 6.43 Тастыкталды
93 УА 190001754 6.43 Тастыкталды
94 БА 200047867 6.43 Тастыкталды
95 УА 190025984 6.36 Тастыкталды
96 БА 200053333 6.36 Тастыкталды
97 БА 200035314 6.29 Тастыкталды
98 БА 200207020 6.29 Тастыкталды
99 БА 200263600 6.29 Тастыкталды
100 БА 200219774 6.29 Тастыкталды
101 СА 150001115 6.21 Тастыкталды
102 БА 200065195 6.21 Тастыкталды
103 БА 200050263 6.14 Тастыкталды
104 СА 120041910 6.08 Тастыкталды
105 СС 100107171 4.20 Тастыкталды
106 ГБ 09176 4.00 Тастыкталды
107 УС 160170897 4.00 Тастыкталды
108 ТК 170058093 0.00
109 БА 200137365 0.00
110 БА 200079136 0.00
111 БА 200130319 0.00
112 2020 200238027 0.00
113 БА 200053470 0.00

Артка