Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200104758 10.00 Тастыкталды
2 БА 200051251 10.00 Тастыкталды
3 БА 200148028 10.00 Тастыкталды
4 БА 200138264 9.93 Тастыкталды
5 БА 200025841 9.93 Тастыкталды
6 СА 130049209 9.86 Тастыкталды
7 ТА 170346956 9.86 Тастыкталды
8 УА 190032064 9.83 Тастыкталды
9 БА 200060546 9.83 Тастыкталды
10 БА 200260355 9.79 Тастыкталды
11 УА 190043171 9.71 Тастыкталды
12 БА 200096342 9.71 Тастыкталды
13 БА 200201508 9.64 Тастыкталды
14 БА 200145984 9.64 Тастыкталды
15 БА 200588929 9.62 Тастыкталды
16 БА 200246673 9.50 Тастыкталды
17 БА 200276761 9.43 Тастыкталды
18 К 3919646 9.40 Тастыкталды
19 БА 200043429 9.29 Тастыкталды
20 БА 200238107 9.29 Тастыкталды
21 СА 120032067 9.14 Тастыкталды
22 БА 200043509 8.57 Тастыкталды
23 БА 200244454 8.50 Тастыкталды
24 УС 190104079 8.43 Тастыкталды
25 БА 200122068 8.43 Тастыкталды
26 УА 190004578 8.36 Тастыкталды
27 БА 200269622 8.29 Тастыкталды
28 БА 200056006 8.29 Тастыкталды
29 ША 180479789 8.21 Тастыкталды
30 УА 16021998 8.21 Тастыкталды
31 БА 200006686 8.15 Тастыкталды
32 СА 150042892 8.14 Тастыкталды
33 БА 200144833 8.14 Тастыкталды
34 БА 200145581 8.14 Тастыкталды
35 БА 200212503 8.14 Тастыкталды
36 БА 200420865 8.00 Тастыкталды
37 БА 200043625 8.00 Тастыкталды
38 БА 200055698 8.00 Тастыкталды
39 БА 200202033 7.93 Тастыкталды
40 БА 200214052 7.93 Тастыкталды
41 БА 200153968 7.86 Тастыкталды
42 БА 200133248 7.86 Тастыкталды
43 УА 190024568 7.79 Тастыкталды
44 БА 200280094 7.79 Тастыкталды
45 БА 200088494 7.79 Тастыкталды
46 БА 200145311 7.77 Тастыкталды
47 БА 200112212 7.71 Тастыкталды
48 ША 180563757 7.64 Тастыкталды
49 Ба 200002346 7.64 Тастыкталды
50 БА 200003693 7.64 Тастыкталды
51 CD 110010759 7.57 Тастыкталды
52 БА 200049324 7.50 Тастыкталды
53 УА 190000919 6.93 Тастыкталды
54 БА 200212586 6.86 Тастыкталды
55 СД 110199767 6.80 Тастыкталды
56 БА 200008457 6.71 Тастыкталды
57 БА 200203774 6.71 Тастыкталды
58 УА 16028181 6.64 Тастыкталды
59 БА 200212648 6.64 Тастыкталды
60 БА 180581067 6.43 Тастыкталды
61 БА 200062827 6.43 Тастыкталды
62 УА 190025984 6.36 Тастыкталды
63 БА 200263600 6.29 Тастыкталды
64 БА 200035314 6.29 Тастыкталды
65 СА 150009196 6.15 Тастыкталды
66 УБ 290184679 5.00 Тастыкталды
67 УБ 190148449 4.25 Тастыкталды
68 БА 200079136 0.00
69 ТК 170058093 0.00
70 200241953 200241953 0.00

Артка