Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 12 200939434 4.59 Тастыкталды
2 БК 200818475 4.53 Тастыкталды
3 БК 200258280 3.53 Тастыкталды

Артка