Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200885360 9.94 Тастыкталды
2 БК 200640635 9.82 Тастыкталды
3 БК 200783306 8.18 Тастыкталды
4 БК 201049035 8.06 Тастыкталды
5 Ук 190088903 8.06 Тастыкталды
6 БК 200724216 8.00 Тастыкталды

Артка