Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200473662 9.71 Тастыкталды
2 БК 200236766 9.29 Тастыкталды
3 БК 200420883 9.24 Тастыкталды
4 БК 200526668 8.24 Тастыкталды
5 БК 200637846 8.24 Тастыкталды
6 23 200264427 8.24 Тастыкталды
7 УК 190059442 8.18 Тастыкталды
8 БК 200853133 8.18 Тастыкталды
9 БК 200892721 8.00 Тастыкталды
10 БК 200555848 7.88 Тастыкталды
11 БК 200003626 7.76 Тастыкталды
12 не указано БК2005193 7.71 Тастыкталды
13 БК 200601477 7.53 Тастыкталды
14 БК 200559224 7.47 Тастыкталды
15 БК 200589935 7.47 Тастыкталды
16 БК 200892712 7.35 Тастыкталды
17 БК 200495478 7.35 Тастыкталды
18 БК 201034460 6.76 Тастыкталды
19 БК 200696256 6.53 Тастыкталды
20 БК 200057246 6.47 Тастыкталды
21 БК 200853278 6.47 Тастыкталды
22 БК 200639447 6.35 Тастыкталды
23 БК 200834906 6.35 Тастыкталды
24 БК 200180357 6.35 Тастыкталды
25 БК 200846504 6.29 Тастыкталды
26 БК 200971001 6.24 Тастыкталды
27 БК 200495919 6.19 Тастыкталды
28 БК 200597285 6.18 Тастыкталды
29 БК 200834915 6.18 Тастыкталды
30 ШК 180576915 6.18 Тастыкталды
31 БК 200757843 6.12 Тастыкталды
32 БК 200495982 6.06 Тастыкталды

Артка