Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200147915 9.93 Тастыкталды
2 БА 200033843 9.71 Тастыкталды
3 УА 190024501 9.50 Тастыкталды
4 БА 200026132 9.43 Тастыкталды
5 БА 200160390 9.08 Тастыкталды
6 ТА 170394120 7.86 Тастыкталды
7 УА 16044758 7.79 Тастыкталды
8 БА 200087817 7.50 Тастыкталды
9 БА 200037510 6.71 Тастыкталды
10 20 200502817 6.21 Тастыкталды
11 БА 200004912 3.92 Тастыкталды

Артка