Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 22209200450074 200237271 8.35 Тастыкталды
2 БК 200256464 7.82 Тастыкталды
3 БК 200267987 7.59 Тастыкталды
4 ШК 180472984 7.24 Тастыкталды
5 БК 200435901 7.00 Тастыкталды
6 БК 200462239 6.94 Тастыкталды
7 ШК 180450969 6.59 Тастыкталды
8 ШК 180021633 6.59 Тастыкталды
9 БК 200496952 6.47 Тастыкталды
10 БК 200157680 6.41 Тастыкталды
11 БК 200426321 6.24 Тастыкталды
12 СП 110034195 6.19 Тастыкталды
13 БК 200443672 6.12 Тастыкталды

Артка