Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200143451 9.57 Тастыкталды
2 2291 ША 1805664 9.00 Тастыкталды
3 БА 200232168 8.79 Тастыкталды
4 УА 190026376 8.43 Тастыкталды
5 CA 140031480 8.07 Тастыкталды
6 БА 200245228 7.43 Тастыкталды
7 БА 200127476 7.00 Тастыкталды
8 БА 200165898 6.71 Тастыкталды
9 В 1938688 6.09 Тастыкталды

Артка