Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200110568 8.14 Тастыкталды
2 БА 200239294 8.07 Тастыкталды
3 БА 200131085 8.00 Тастыкталды
4 БА 200040051 7.86 Тастыкталды
5 БА 200232696 7.79 Тастыкталды
6 БА 200035525 6.50 Тастыкталды
7 БА 200244893 6.36 Тастыкталды
8 БА 200141401 6.29 Тастыкталды
9 УА 190027552 6.29 Тастыкталды
10 БА 200134372 6.21 Тастыкталды
11 БА 200123332 6.21 Тастыкталды
12 БА 200232702 6.14 Тастыкталды
13 БА 200128491 0.00

Артка