Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200011846 10.00 Тастыкталды
2 БК 200021600 9.71 Тастыкталды
3 БК 200262612 8.29 Тастыкталды
4 БК 200431507 8.24 Тастыкталды
5 БК 200241345 7.82 Тастыкталды
6 УК 190054623 7.47 Тастыкталды
7 БК 200324591 6.76 Тастыкталды
8 БК 200319770 6.59 Тастыкталды
9 УК 190034667 6.59 Тастыкталды
10 БК 200431519 6.53 Тастыкталды
11 БК 200252957 6.47 Тастыкталды
12 БК 200325122 6.41 Тастыкталды
13 БК 200078738 6.35 Тастыкталды
14 БК 200010508 6.29 Тастыкталды
15 БК 200012511 6.29 Тастыкталды
16 БК 200094123 6.29 Тастыкталды
17 УК 190034959 6.24 Тастыкталды
18 БК 200287021 6.24 Тастыкталды
19 БК 200055555 6.18 Тастыкталды
20 БК 200013528 6.13 Тастыкталды
21 Бк 200192080 6.06 Тастыкталды

Артка