Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200003942 10.00 Тастыкталды
2 БК 200074200 10.00 Тастыкталды
3 БК 200424416 10.00 Тастыкталды
4 БК 200113146 10.00 Тастыкталды
5 БК 200128052 10.00 Тастыкталды
6 БК 200050737 10.00 Тастыкталды
7 БК 200078700 10.00 Тастыкталды
8 БК 200293771 9.88 Тастыкталды
9 БК 200074336 9.82 Тастыкталды
10 БК 200489009 9.82 Тастыкталды
11 БК 200280432 9.35 Тастыкталды
12 БК 200000172 9.24 Тастыкталды
13 БК 200044103 9.00 Тастыкталды
14 БК 200004073 8.71 Тастыкталды
15 БК 200415794 8.53 Тастыкталды
16 БК 200467057 8.53 Тастыкталды
17 БК 200004006 8.38 Тастыкталды
18 БК 200275755 8.35 Тастыкталды
19 БК 200495730 8.35 Тастыкталды
20 БК 200280960 8.24 Тастыкталды
21 УК 190057969 8.12 Тастыкталды
22 БК 200281322 8.12 Тастыкталды
23 УК 190056051 8.12 Тастыкталды
24 БК 200128642 8.12 Тастыкталды
25 БК 200275290 8.12 Тастыкталды
26 БК 200112016 8.06 Тастыкталды
27 БК 200076134 8.06 Тастыкталды
28 БК 200084332 7.94 Тастыкталды
29 БК 200465802 7.24 Тастыкталды
30 БК 200062836 7.18 Тастыкталды
31 БК 200105666 6.94 Тастыкталды
32 БК 200059099 6.59 Тастыкталды
33 ШК 180550964 6.41 Тастыкталды
34 БК 200078738 6.35 Тастыкталды
35 БК 200125856 6.29 Тастыкталды

Артка