Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 19 0023064 9.86 Тастыкталды
2 БА 200047698 9.71 Тастыкталды
3 БА 200284558 9.14 Тастыкталды
4 БА 200051239 8.57 Тастыкталды
5 БА 200269079 8.43 Тастыкталды
6 БА 200213583 8.43 Тастыкталды
7 УА 190000510 8.29 Тастыкталды
8 БА 200133929 8.21 Тастыкталды
9 БА 200110209 8.14 Тастыкталды
10 БА 200007745 8.14 Тастыкталды
11 БА 200241505 6.71 Тастыкталды
12 БА 200070041 6.50 Тастыкталды
13 БА 200132439 6.29 Тастыкталды
14 БА 200104248 6.14 Тастыкталды

Артка