Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ТК 170543481 10.00 Тастыкталды
2 БК 200322695 10.00 Тастыкталды
3 БК 200315565 8.59 Тастыкталды
4 БК 200071951 8.35 Тастыкталды
5 БК 200156039 8.29 Тастыкталды
6 БК 200291552 8.29 Тастыкталды
7 БК 200057881 8.18 Тастыкталды
8 БК 200048677 8.12 Тастыкталды
9 УК 190046769 8.08 Тастыкталды
10 БК 200028155 8.06 Тастыкталды
11 БК 200121472 7.94 Тастыкталды
12 БК 200402169 7.94 Тастыкталды
13 ШК 180629563 6.76 Тастыкталды
14 БК 200235508 0.00 Тастыкталды
15 РФ 024240052 0.00 Тастыкталды

Артка