Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200314773 10.00 Тастыкталды
2 БК 200078700 10.00 Тастыкталды
3 БК 200286042 10.00 Тастыкталды
4 БК 200406730 10.00 Тастыкталды
5 БК 200050737 10.00 Тастыкталды
6 УК 190041451 10.00 Тастыкталды
7 БК 200430271 10.00 Тастыкталды
8 БК 200000468 10.00 Тастыкталды
9 БК 200086776 10.00
10 БА 200262031 10.00 Тастыкталды
11 БК 200012745 10.00 Тастыкталды
12 БК 200128080 10.00 Тастыкталды
13 БК 200408056 10.00 Тастыкталды
14 БК 200110880 10.00 Тастыкталды
15 БК 200468804 10.00 Тастыкталды
16 БК 200312812 10.00 Тастыкталды
17 БК 200287872 10.00 Тастыкталды
18 БК 200401331 10.00 Тастыкталды
19 БК 200408000 10.00 Тастыкталды
20 БК 200079566 10.00 Тастыкталды
21 РФ 077040002 9.94 Тастыкталды
22 БК 200406490 9.88 Тастыкталды
23 БК 200128651 9.88 Тастыкталды
24 БК 200026992 9.88 Тастыкталды
25 БК 200281378 9.82 Тастыкталды
26 БК 200046538 9.76 Тастыкталды
27 БК 200046592 9.71 Тастыкталды
28 БК 200303009 9.71 Тастыкталды Льготник
29 БК 200286122 9.65 Тастыкталды
30 БК 200401331 9.65 Тастыкталды
31 БК 201037604 9.59 Тастыкталды
32 БК 200450550 9.47 Тастыкталды
33 БК 200420337 9.41 Тастыкталды
34 БК 200428756 9.35 Тастыкталды
35 БК 200450390 9.18 Тастыкталды
36 БК 200306557 8.71 Тастыкталды
37 БК 200007979 8.59 Тастыкталды
38 БК 200277992 8.59 Тастыкталды
39 БК 200074621 8.59 Тастыкталды
40 БК 200128722 8.53 Тастыкталды
41 БК 200456376 8.53 Тастыкталды
42 БК 200462613 8.53 Тастыкталды
43 БК 200488108 8.47 Тастыкталды
44 БК 200412513 8.47 Тастыкталды
45 БК 200124527 8.47 Тастыкталды
46 БК 190068905 8.35 Тастыкталды
47 БК 200314978 8.35 Тастыкталды
48 БК 200000181 8.29 Тастыкталды
49 БК 200318692 8.29 Тастыкталды
50 БК 200277061 8.29 Тастыкталды
51 БК 200400085 8.29 Тастыкталды
52 ШК 180166523 8.29 Тастыкталды
53 УК 190049587 8.24 Тастыкталды
54 БК 200313453 8.24 Тастыкталды
55 БК 200291347 8.24 Тастыкталды
56 БК 200405591 8.24 Тастыкталды
57 БК 200028656 8.18 Тастыкталды
58 БК 200400479 8.12 Тастыкталды
59 БК 200325747 8.12 Тастыкталды
60 СП 080012374 8.12 Тастыкталды
61 БК 200080333 8.12 Тастыкталды
62 ШК 180069225 8.06 Тастыкталды
63 БА 200013054 8.06 Тастыкталды
64 Бк 200286946 8.06 Тастыкталды
65 БК 200429350 8.00 Тастыкталды
66 БК 200056599 8.00 Тастыкталды
67 БК 200286721 7.94 Тастыкталды
68 БК 200279852 7.94 Тастыкталды
69 БК 200279638 7.59 Тастыкталды
70 БК 200279950 7.06 Тастыкталды
71 БК 200403484 7.00 Тастыкталды
72 БК 200340530 6.94 Тастыкталды
73 БК 200403229 6.76 Тастыкталды
74 БК 200287012 6.65 Тастыкталды
75 БК 200310282 6.53 Тастыкталды
76 БК 200288459 6.41 Тастыкталды
77 БК 200280488 6.35 Тастыкталды
78 БК 200404351 6.35 Тастыкталды
79 БК 200040220 6.29 Тастыкталды
80 БК 200269293 6.12 Тастыкталды
81 ТК 170517534 6.12 Тастыкталды
82 УК 190037562 6.06 Тастыкталды
83 БК 200310553 6.00 Тастыкталды
84 БК 200016000 6.00 Тастыкталды
85 БК 200314880 6.00 Тастыкталды

Артка