Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200150732 10.00 Тастыкталды
2 ТА 170346956 10.00 Тастыкталды
3 УА 190022703 10.00 Тастыкталды
4 БА 200043723 9.86 Тастыкталды
5 БА 200262031 9.86 Тастыкталды
6 БА 200123922 9.79
7 БА 200190554 9.79 Тастыкталды
8 БА 200201804 9.50 Тастыкталды
9 БА 200208823 8.64 Тастыкталды
10 БА 200003307 8.50 Тастыкталды Льготник
11 БА 200016593 8.50 Тастыкталды
12 БА 200034297 8.43 Тастыкталды
13 БА 200145151 8.43 Тастыкталды
14 УА 190028812 8.36 Тастыкталды
15 БА 200122390 8.29 Тастыкталды
16 БА 200135889 8.29 Тастыкталды
17 БА 200199377 8.21 Тастыкталды
18 БА 200000440 8.21 Тастыкталды
19 БА 200182647 8.07 Тастыкталды
20 БА 200026802 8.00 Тастыкталды
21 БА 200085732 8.00 Тастыкталды
22 БА 200000332 8.00 Тастыкталды
23 БА 200155434 7.64 Тастыкталды
24 БА 200050036 6.79 Тастыкталды
25 БА 200105138 6.79 Тастыкталды
26 БА 200127556 6.57 Тастыкталды

Артка