Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200102299 10.00 Тастыкталды
2 БК 200101030 10.00
3 БК 200101043 10.00
4 БК 200466944 10.00 Тастыкталды
5 БК 200000127 10.00 Тастыкталды
6 БК 200466873 10.00 Тастыкталды
7 БК 200110880 10.00 Тастыкталды
8 БК 200408000 10.00 Тастыкталды
9 БК 200287872 10.00 Тастыкталды
10 БК 200314773 10.00 Тастыкталды
11 БК 200165163 10.00 Тастыкталды
12 БК 200271125 10.00 Тастыкталды
13 БК 200078792 10.00 Тастыкталды
14 Ку 190037631 10.00 Тастыкталды
15 БК 200424416 10.00 Тастыкталды
16 БК 200408056 10.00 Тастыкталды
17 БК 200076205 10.00 Тастыкталды
18 БК 200018337 10.00 Тастыкталды
19 БК 200003782 10.00 Тастыкталды
20 БК 200029902 10.00 Тастыкталды
21 БК 200070767 10.00 Тастыкталды
22 БК 200012745 9.94 Тастыкталды
23 БК 200079038 9.88 Тастыкталды
24 БК 200401331 9.88 Тастыкталды
25 БК 200100552 9.88 Тастыкталды
26 ШК 180647679 9.87 Тастыкталды
27 БК 200313210 9.82 Тастыкталды
28 БК 200305415 9.71 Тастыкталды
29 65 200426439 9.59 Тастыкталды
30 БК 200286042 9.47 Тастыкталды
31 БК 200420337 9.41 Тастыкталды
32 БК 200078095 9.35 Тастыкталды
33 БК 200000172 9.24 Тастыкталды
34 БК 200286409 9.00 Тастыкталды
35 БК 200074111 8.94 Тастыкталды
36 БК 200450550 8.94 Тастыкталды
37 БК 200050933 8.76 Тастыкталды
38 БК 200079566 8.65 Тастыкталды
39 БК 200464618 8.59 Тастыкталды
40 Ук 190055717 8.47 Тастыкталды
41 БК 200087808 8.41 Тастыкталды
42 БК 200226840 8.35 Тастыкталды
43 БК 200319466 8.35 Тастыкталды
44 БК 200318511 8.35 Тастыкталды
45 БК 200400085 8.29 Тастыкталды
46 УК 190040913 8.24 Тастыкталды
47 БК 19-сентяб 8.24 Тастыкталды
48 БК 200080333 8.12 Тастыкталды
49 БА 200097410 8.00 Тастыкталды
50 БК 200052325 8.00 Тастыкталды
51 УК 190040928 8.00 Тастыкталды
52 БК 200292611 8.00 Тастыкталды
53 БК 200278229 8.00 Тастыкталды
54 БК 200269168 7.88 Тастыкталды
55 БК 200278668 7.88 Тастыкталды
56 Бк 200094249 7.82 Тастыкталды
57 БК 200065266 7.47 Тастыкталды
58 БК 200465802 7.24 Тастыкталды
59 БК 200314548 7.06 Тастыкталды
60 БК 200488763 7.06 Тастыкталды
61 БК 200488745 6.94 Тастыкталды
62 БК 200447751 6.35 Тастыкталды
63 БК 200495534 6.29 Тастыкталды

Артка