Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200158267 10.00 Тастыкталды
2 БА 200051921 10.00 Тастыкталды
3 УА 190049985 10.00 Тастыкталды
4 ША 180365410 10.00 Тастыкталды
5 БА 200081125 10.00 Тастыкталды
6 БА 200240876 10.00 Тастыкталды
7 БА 200158285 10.00 Тастыкталды
8 ТА 170360946 10.00 Тастыкталды
9 БА 200139940 9.93 Тастыкталды
10 БА 200157116 9.93 Тастыкталды
11 БА 200205886 9.86 Тастыкталды
12 БА 200237852 9.43 Тастыкталды
13 БА 200244525 9.29 Тастыкталды
14 БА 200041970 9.14 Тастыкталды Льготник
15 БА 200159433 8.57 Тастыкталды
16 БА 200280165 8.43 Тастыкталды
17 БА 200146408 8.43 Тастыкталды
18 БА 200054656 8.43 Тастыкталды
19 БА 200253041 8.36 Тастыкталды
20 БА 200052722 8.07 Тастыкталды
21 БА 200068769 7.50 Тастыкталды
22 БА 200068357 7.36 Тастыкталды
23 БА 200135146 6.43 Тастыкталды
24 БА 200068757 6.00 Тастыкталды

Артка