Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200245809 4.50 Тастыкталды
2 БА 200213609 4.43 Тастыкталды
3 БА 200035392 3.29 Тастыкталды
4 68 200028539 3.29 Тастыкталды
5 БА № 200265801 20808200250177 0.00

Артка