Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200067233 9.93 Тастыкталды
2 БА 200111206 8.14 Тастыкталды
3 СА 100036738 8.00 Тастыкталды
4 УА 190026531 8.00 Тастыкталды
5 ОН 200028718 7.00 Тастыкталды
6 БА 200130810 6.64 Тастыкталды
7 БА 200215926 6.57 Тастыкталды
8 БА 200197695 6.50 Тастыкталды
9 БА 200233414 6.08 Тастыкталды
10 ША 180470148 0.00
11 УА 190058582 0.00
12 БК 200223669 0.00
13 БА 200005366 0.00

Артка