Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200271125 10.00 Тастыкталды
2 БА 200224110 10.00 Тастыкталды
3 БК 200323638 10.00 Тастыкталды
4 БК 200110862 10.00 Тастыкталды
5 БК 200253319 10.00 Тастыкталды
6 БК 200099587 10.00 Тастыкталды
7 БК 200433489 10.00 Тастыкталды
8 СП 120017982 10.00 Тастыкталды
9 БК 200413270 10.00 Тастыкталды
10 ШК 180141248 10.00 Тастыкталды
11 БК 200128366 10.00 Тастыкталды
12 БК 200067663 10.00 Тастыкталды
13 БК 200243279 10.00 Тастыкталды
14 БК 200039696 10.00 Тастыкталды
15 УК 190007004 10.00 Тастыкталды
16 БК 200064536 10.00 Тастыкталды
17 БК 200018981 10.00 Тастыкталды
18 БК 200308571 10.00 Тастыкталды
19 # 6045912 9.88 Тастыкталды
20 БК 200105038 9.88 Тастыкталды
21 БК 200004037 9.82 Тастыкталды
22 БК 200074461 9.82 Тастыкталды
23 УК 190048211 9.82 Тастыкталды
24 БК 200005838 9.82 Тастыкталды
25 БК 200314915 9.76
26 БК 200423965 9.76 Тастыкталды
27 БК 200095748 9.76
28 БК 200095407 9.71 Тастыкталды
29 БК 200298188 9.71 Тастыкталды
30 СП 080049835 9.69 Тастыкталды
31 СП 100065058 9.65 Тастыкталды
32 БК 200111959 9.59 Тастыкталды
33 БК 200085975 9.59 Тастыкталды
34 УК 190043583 9.59 Тастыкталды
35 БК 200288261 9.59 Тастыкталды
36 УА 190023686 9.54 Тастыкталды
37 БК 200460898 9.54 Тастыкталды
38 БК 200462613 9.53 Тастыкталды
39 БК 200073179 9.53 Тастыкталды
40 БК 200404674 9.47 Тастыкталды
41 УК 190041343 9.41 Тастыкталды
42 БК 200016717 9.41 Тастыкталды
43 СП 150027668 9.38 Тастыкталды
44 БК 200298967 9.35 Тастыкталды
45 БК 200097143 9.29 Тастыкталды
46 БК 200072725 9.29 Тастыкталды
47 УК 190050440 9.29 Тастыкталды
48 БК 200438805 9.18 Тастыкталды
49 БК 200102501 9.00 Тастыкталды
50 БК 200287961 8.88 Тастыкталды
51 ШК 180647679 8.88 Тастыкталды
52 18 БК2002939 8.76 Тастыкталды
53 БК 200067618 8.59 Тастыкталды
54 БК 200314924 8.53 Тастыкталды
55 БК 200079791 8.53 Тастыкталды
56 БК 200090984 8.53 Тастыкталды
57 БК 200246771 8.47 Тастыкталды
58 БК 200396008 8.47 Тастыкталды
59 УК 190050662 8.47 Тастыкталды
60 БК 200064830 8.47 Тастыкталды
61 СП 110047983 8.41 Тастыкталды
62 БК 200279647 8.41 Тастыкталды
63 БК 200100169 8.41 Тастыкталды
64 БК 200019479 8.35 Тастыкталды
65 ШК 180137138 8.29 Тастыкталды
66 ШК 180447560 8.29 Тастыкталды
67 БК 200297091 8.29 Тастыкталды
68 БК 200297091 8.29 Тастыкталды
69 БК 200301550 8.29 Тастыкталды
70 ТК 170481478 8.24 Тастыкталды
71 БК 200078658 8.24 Тастыкталды
72 БК 200266700 8.24 Тастыкталды
73 БК 200024497 8.24 Тастыкталды
74 БК 200241200 8.24 Тастыкталды
75 БК 200259798 8.24 Тастыкталды
76 БК 200099872 8.24 Тастыкталды
77 БК 200013976 8.20 Тастыкталды
78 БК 200253346 8.18 Тастыкталды
79 БК 200442791 8.18 Тастыкталды
80 БК 200435160 8.18 Тастыкталды
81 БК 200014436 8.18 Тастыкталды
82 БК 200079691 8.18 Тастыкталды
83 УК 190038393 8.15 Тастыкталды
84 БК 200468949 8.12 Тастыкталды
85 БК 200271184 8.12 Тастыкталды
86 БК 200435296 8.12 Тастыкталды
87 БК 200100552 8.06 Тастыкталды
88 БК 200099700 8.06 Тастыкталды
89 БК 200005858 8.06 Тастыкталды
90 ШК 180022505 8.06 Тастыкталды
91 БК 200084430 8.06 Тастыкталды
92 ШК 180633047 8.00 Тастыкталды
93 БК 200067707 8.00 Тастыкталды
94 БА 200009220 8.00 Тастыкталды
95 СП 120058830 7.94 Тастыкталды
96 УК 190050590 7.94 Тастыкталды
97 БК 200133526 7.88 Тастыкталды
98 БК 200031956 7.88 Тастыкталды
99 УК 190035985 7.82 Тастыкталды
100 БК 200281592 7.82 Тастыкталды
101 БК 200133983 7.76 Тастыкталды
102 БК 200443037 7.71 Тастыкталды
103 БК 200006087 7.71 Тастыкталды
104 Шк 180605104 7.65 Тастыкталды
105 БК №200305685 7.65 Тастыкталды
106 БК 200401378 7.65 Тастыкталды
107 БК 200464897 7.59 Тастыкталды
108 БК 200408047 7.00 Тастыкталды
109 ШК 180433322 6.88 Тастыкталды
110 СП 150060485 6.76 Тастыкталды
111 УК 190037224 6.65 Тастыкталды
112 БК 200468822 6.59 Тастыкталды
113 БК 200295293 6.41 Тастыкталды
114 УК 190056750 6.41 Тастыкталды
115 БК 200279389 6.35 Тастыкталды
116 БК 200417752 6.24 Тастыкталды
117 РФ 038240053 3.45 Тастыкталды
118 БК 200279807 0.00
119 БК 200233835 0.00
120 БК 200279825 0.00
121 БК 200099559 0.00
122 БК 200279825 0.00
123 БК 200063447 0.00
124 БК 200279825 0.00
125 БК 200117175 0.00
126 БК 200279825 0.00
127 СП 150057885 0.00
128 БК 200063940 0.00

Артка