Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200116300 5.00 Тастыкталды
2 БК 200466980 5.00 Тастыкталды
3 ШК 180617230 5.00 Тастыкталды
4 БК 200431116 5.00 Тастыкталды
5 БК 200440417 4.82 Тастыкталды
6 БК 200086168 4.65 Тастыкталды
7 БК 200126512 4.59 Тастыкталды
8 БК 200076009 4.53 Тастыкталды
9 БК 200408323 4.18 Тастыкталды
10 БК 200059901 4.06 Тастыкталды
11 БК 200019862 3.82 Тастыкталды
12 ТК 170273878 0.00
13 БК 200087441 0.00

Артка