Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200236238 4.50 Тастыкталды
2 ША 180459580 4.14 Тастыкталды
3 БА 200043788 3.93 Тастыкталды
4 ША 180585965 0.00

Артка