Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УК 190057207 5.00 Тастыкталды
2 БК 200050737 5.00 Тастыкталды
3 БК 200466980 5.00 Тастыкталды
4 БК 200104847 5.00 Тастыкталды
5 БК 200283588 4.88 Тастыкталды
6 БК 200091794 4.88 Тастыкталды
7 УК 190037482 4.71 Тастыкталды
8 ШК 180639873 4.59 Тастыкталды
9 БК 200403022 4.53 Тастыкталды
10 БА 200236238 4.46 Тастыкталды
11 БК 200285878 4.41 Тастыкталды
12 БК 200056024 4.41 Тастыкталды
13 БК 200286928 4.41 Тастыкталды
14 БК 200276538 4.35 Тастыкталды
15 БК 200307222 4.24 Тастыкталды
16 БК 200074407 4.18 Тастыкталды
17 БК 200315073 4.18 Тастыкталды
18 БК 200001554 4.12 Тастыкталды
19 БК 200435287 3.94 Тастыкталды
20 БА 200122845 3.88 Тастыкталды
21 БК 200273536 3.82 Тастыкталды
22 БК 200010796 3.82 Тастыкталды
23 БК 200200235 3.76 Тастыкталды
24 УК 190058093 3.76 Тастыкталды
25 БК 200241659 3.65 Тастыкталды
26 БК 200286258 3.59 Тастыкталды
27 БК 200163660 3.59 Тастыкталды
28 БК 200287086 3.59 Тастыкталды
29 БК 200008519 3.53 Тастыкталды
30 ШК 180653255 3.35 Тастыкталды
31 БК 200302932 3.29 Тастыкталды
32 БК 200256268 0.00
33 ТК 170273878 0.00
34 12207200500886 200462794 0.00
35 БК 200283588 0.00
36 БК 200256268 0.00

Артка