Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УА 190030443 4.36 Тастыкталды
2 БА 200164193 4.29 Тастыкталды
3 БА 200224638 4.07 Тастыкталды
4 БА 200122845 3.86 Тастыкталды
5 БА 200227079 0.00

Артка